Управління освіти, релігій та у справах національностей
Виконавчого комітету Хустської міської ради

Оголошення про проведення конкурсного відбору кандидатур на заміщення посади керівника Ізянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

На виконання рішення розпорядження міського голови від 09.07.2021 року № 94/02-05 виданого відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Хустської міської ради затвердженого рішенням I сесії Хустської міської ради VIІI скликання № 398 від 30.06.2021 р. розпочався конкурсний відбір кандидатур на заміщення вакантної посади керівника Ізянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

 

Найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти

Заклади загальної середньої освіти, в яких буде проведено конкурсний відбір кандидатур на заміщення вакантної посади директора

 

1. Ізянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів (вул. Центральна, буд.100, с. Іза, Хустський район,)

 

Найменування посади та умови праці

Директор закладу загальної середньої освіти.

 

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 « Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу МОН від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі, та строк їх подання

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче за ступінь магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • медичні довідки за формами № 122-2о та № 140о;
 • перспективний план (програма) розвитку закладу загальної середньої освіти на 5 років), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 • документ, що підтверджує вільне володіння українською мовою ( документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови).

Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

Особа пред’являє оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються нею до конкурсної комісії.

 

Документи приймаються з 12.07. 2021 р. по 31.07.2021 р. до 17 год. 00 хв. в Управлінні освіти, релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради (м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 27, каб. 34).

 

Етапи проведення конкурсного відбору

Конкурс складається з таких етапів:

 • 1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
 • 2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 • 3) подання претендентами документів з 12.07. 2021 р. по 31.07.2021.включно.
 • 4) вивчення та перевірка конкурсною комісією поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам з 02.08.2021 р. по 06.08.2021 р.;
 • 5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • 6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти 11.08.2021 р.;
 • 7) проведення конкурсного відбору:
 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (у формі комп’ютерного/письмового тестування) –23.08.10. 2021 р.  Тривалість – 40 хвилин
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання 23.08.2021 рТривалість – 30 хвилин
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на 5 років, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації 25.08.2021 року. Тривалість – 40 хвилин
 • 8) визначення переможця конкурсу;
 • 9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

Конкурс відбуватиметься за адресою м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 27, каб. 58 (малий сесійний зал)

 

Прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору

Бобер О.Я. – 068-229-45-86;

 

osvita.khust@gmail.com