Управління освіти, релігій та у справах національностей
Виконавчого комітету Хустської міської ради

Хустський ІРЦ

Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Хустської міської ради

Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" відкрита 21 травня 2018 року за рішенням виконавчого комітету Хустської міської ради  27.09.17 р. №367 "Про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Хустської міської ради " з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.
У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими актами законодавства. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

Основними завданнями центру є:
1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;
2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;
3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;
4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:
•    у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;
•    у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;
5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;
6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:
•    дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;
•    дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;
7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);
8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;
9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;
10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;
11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за формою, визначеною додатком 1;
12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

Місцезнаходження: м. Хуст, вул. Львівська, 66
irc_khust@ukr.net

Склад  Інклюзивно-ресурсного центру
Директор: Шкромида Лариса Дмитрівна
Практичний психолог: Олексій Марина Василівна
Практичний психолог : Шеверя Юлія Юріївна
Вчитель  - реабілітолог: Губаль Альона Іванівна
Вчитель - олігофренопедагог: Калина Тетяна Василівна
Вчитель  - логопед : Шкромида Лариса Дмитрівна
Вчитель  - логопед : Сеньо Неля Віталіївна
Корекційний педагог: Плиска Оксана Миколаївна
Корекційний педагог: Шегута Марія Олександрівна
Бухгалтер: Ловза Валерія Вячеславівна
Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини проводиться за попереднім записом.

Необхідні документи:
-         документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників дитини;
-         свідоцтво про народження дитини;
-         індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю ( у разі її наявності);
-         форма первинної облікової документації № 112-0 «Історія розвитку дитини»;
-         психолого – педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;
-         заява батьків, або осіб, які їх замінюють ( заповнюється у ІРЦ )»
-         згода на обробку персональних даних дитини ( заповнюється у ІРЦ ).
 - зошити з рідної мови ,математики і т.д.
Проведення комплексної оцінки розвитку дитини проводиться лише у присутності батьків (осіб, які їх замінюють).  
Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться:
    за письмовим (або он-лайн, використовуючи АС “ІРЦ”) зверненням (заявою) до інклюзивно-ресурсного центру батьків (одного з батьків) або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, особи з особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування (для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (у разі непризначення законного представника у відповідному до законодавства порядку), повнолітньої особи (далі - заявники).
    Комплексна оцінка не проводиться примусово.

Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:
оцінка фізичного розвитку дитини;
оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
оцінка когнітивної сфери дитини;
оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
оцінка навчальної діяльності дитини.
Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання звернення (заяви) і видає висновки КО не пізніше, як через 10 робочих днів з моменту проведення КО.
За результатами проведеної фахівцями ІРЦ комплексної оцінки визначається
•    наявність чи відсутність у дитини особливих освітніх потреб та у разі їх наявності вказується  категорія(ї) (тип(и)) особливих освітніх потреб (труднощів);
•    напрями, рівень та обсяг підтримки особи з ООП в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються особам з ООП в закладах освіти;
•    надаються рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з ООП (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів);
•    визначається термін повторної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи тощо.

 Комплексна оцінка повторно проводиться, коли:
     дитина переходить з ЗДО до ЗЗСО;
     коли дитина йде в ЗДО і в неї спостерігаються (або наявні) проблеми в розвитку;
     дитину переводять зі спеціального ЗДО чи ЗЗСО до інклюзивної групи   садочка або інклюзивного класу школи;
     дитина переходить з початкової ланки в середню ланку;
     при зміні діагнозу дитини
     за бажанням батьків.
Графік роботи ІРЦ
Понеділок  800 - 1700  –  Комплексне обстеження дітей
Вівторок    800 - 1700
Середа       800 - 1700    –  Комплексне обстеження дітей
Четвер       800 - 1700
П'ятниця    800 - 1700   –  Комплексне обстеження дітей