Управління освіти, релігій та у справах національностей
Виконавчого комітету Хустської міської ради

Копашнівський ЗДО

Статут Копашнівського ЗДО

Рзпорядження про лінцензування ЗО

Сертифікат про акредитацію освітніх програм

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Установчі документи

Історія про Копашнівський ЗДО

 

Структура та органи управління ЗДО

Кадровий склад ЗДО згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад в ЗДО

Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти

Результати моніторингу якості освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з ООП

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість

Порядок надання та оплати додаткових освітніх

СОЦІАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ ДІТЕЙ КОПАШНІВСЬКОГО ЗДО 2021-2022н.р.

Інша інформація

 

Кошторис та фінансовий звіт

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг

Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством